Telefon: Telefono | E-Mail: info@elbaixguinardo.catBases del concurs completes: Aquí


En què consisteix el concurs?

El concurs consisteix en redactar un relat breu mitjançant la llengua catalana el cual tindra que estar ambientat en un comerç del barri del Baix Guinardó de la vostra elecció. El comerç escollit ha de apareixer de forma clara i reconeixible al relat.

Com puc participar?

Per participar només heu d'enviar el vostre relat al correu electrònic relats2022@elbaixguinardo.cat juntament amb les vostres dades personals (nom, cognoms, email i telèfon de contacte), i el nom i adreça del comerç escollit per a aparèixer en el relat. Seran inclosos al concurs tots els textos rebuts abans del 18 d'abril a les 23:59 h que compleixin les bases del concurs.

Com a de ser el relat?

Podran optar a concurs els relats breus que siguin textos inèdits i escrits en llengua catalana que tinguin relació amb el comerç de proximitat, estiguin escrits en català amb una extensió de mínima de 5 pàgines i amb una màxima de 10, escrites a una sola cara i a doble espai (en tipus de lletra Times New Roman, cos 12). Les obres estaran dirigides a tots els lectors i deuen tenir com a tema central el comerç escollit.

Premis del concurs

Escollirem 10 relats finalistes amb els quals es crearà un Ebook que és distribuirà de forma gratuïta a través de les xarxes i web de l'associació, a més de rebre el títol de finalista del concurs literari 2022. D'aquests 10 finalistes els 3 amb més puntuació rebran un premi en vals de compra per als comerços associats del barri.

Els premis en vals es dividiran de la següent forma:
    Primer finalista: 150€
    Segon finalista: 50€
    Tercer finalista: 50€

Algun altre dubte o consulta?:

Ens podeu escriure al mail relats2022@elbaixguinardo.cat amb qualsevol dubte o consulta. Per agilitzar les respostes afegiu també un telèfon de contacte.